تیم پژوهش و توسعه ما که عمدتا از فارغ التحیصلان دانشگاه شریف تشکیل شده است، از بهترین دانش آموختگانی هستند که دارای مهارت های متعدد تحلیل، برنامه نویسی و پژوهش می باشند