توسعه نرم افزار شبیه ساز پایا و پویا از سال ۱۳۸۶ با یک پروژه از پژوهش شرکت ملی گاز آغاز شده است، و با عنایت خدای متعال تا امروز مسیرهای پرفراز و نشیبی را ادامه داده است.